PONIATOWSKI REDISCOVERED

The first CD released by the Polish Music Association was the disc Poniatowski Rediscovered, the première of which took place during the inauguration of the 6th Festival of Polish Music in November 2010. The disc contains unique recordings of unknown opera arias by Józef Michał Ksawery Poniatowski (1814–1883), a composer unjustly forgotten whose works are masterpieces of Polish bel canto. The compositions presented on the disc are in the rendition of two superb Polish musicians: Aleksandra Buczek (soprano) and Grzegorz Biegas (piano). Also included with the disc is a booklet containing detailed information concerning the biography of Józef Michał Ksawery Poniatowski, as well as a Polish translation of all of the arias on the CD.

Price: 49,90 zł BUY IN OUR ON-LINE STORE!

PIERRE DE MEDICIS

After 150 years since its Paris première, Józef Michał Ksawery Poniatowski's opera Pierre de Médicis has been heard for the first time. Its contemporary première took place on 23 July 2011 during the 7th Festival of Polish Music. Invited to take part in this extraordinary project were distinguished performers from Poland and abroad. Among them were: Aleksandra Buczek, Xu Chang, Florian Sempey. Yasushi Hirano and superb Italian conductor Massimiliano Caldi, who prepared and led the bel canto master's work. A year after this event, the Polish Music Assocition decided to release a CD with this unique work. On the disc are highlights of Poniatowski's opera, which were recorded during the 7th edition of the Festival.
The disc with Prince J. M. K. Poniatowski's opera Pierre de Médicis was on 15th of July 2012!

Price: 69,90 zł BUY IN OUR ON-LINE STORE!


KARŁOWICZ & SZYMANOWSKI - PIEŚNI

Ma­my przy­jem­ność za­pre­zen­to­wać ko­lej­ne wy­daw­nic­two, któ­re uka­za­ło się na­kła­dem Sto­wa­rzy­sze­nia Mu­zy­ki Pol­skiej. Na trze­ciej z ko­lei pły­cie zo­sta­ły utrwa­lo­ne zna­ko­mi­te in­ter­pre­ta­cje pie­śni Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza oraz cykl „Ry­my dzie­cię­ce" Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w wy­ko­na­niu dwoj­ga wy­bit­nych mu­zy­ków – so­pra­nist­ki Elż­bie­ty Szmyt­ki oraz pia­ni­sty Le­ven­te Ken­de. Al­bum, na­gra­ny pod­czas kwiet­nio­wej se­sji w stu­diu Ra­dia Kra­ków, sta­no­wi wspo­mnie­nie wy­stę­pu oboj­ga ar­ty­stów w ra­mach 8. Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej.

Ce­na: 49,90 zł BUY IN OUR ON-LINE STORE!

 

HAGITH - KAROL SZYMANOWSKI

It has been 40 years since last performance of Hagith in Cracow. Music lovers had an opportunity to hear it in 2013, during 9th edition of Festival of Polish Music. Splendid performance took place because of the great artist:
Hagith - Urška Arlič Gololičič, soprano
The Aged King - Tomasz Kuk, tenor
The Young King - Andrzej Lampert, tenor
The High Priest - Daniel Borowski, bass
Doctor - Łukasz Rosiak, baritone
Polish Radio Choir
Kraków Festival Orchestra
Bassem Akiki - conductor

Association of Polish Music recorded Szymanowski's Hagith on July 12th and 13th during 9th Festival of Polish Music in Cracow.

Price: 49.90 PLN BUY IN OUR ON-LINE STORE!

MONIUSZKO - PIEŚNI

CD has been released in cooproduction of Ars Operae Agency and Association of Polish Music. There we can find songs of famous 19th century polish composer - Stanislaw Moniuszko. His melodies are known all over the world.
It is performed by Elżbieta Szmytka - soprano who has been performing at Europe's most important opera houses and well-known hungarian pianist Levente Kende.

Price: 49,90 PLN BUY IN OUR ON-LINE STORE!

Content:
1.Will he return?
2. The Goldfish
3. Spring
4. Kwiatek
5.A Little Wild Rose
6. Kitty
7. The Cuckoo
9. The Spinner
10. A Little Birch
11. Little Orhpan Sophia
12. The Choice
13. Triolet
14. Grajek
15. The Cossack
16. Two Dawns
17. Two Krakowiaks (I)
18. An Evening SAong
19. Ah! Far, far away
20. By God
21. Dumka
22. Know Ye this Land
23. Lament V
24. Lament VI
25. Lament X


CD has been recorded at PSM II st. studio in Kraków between August 21st and 24h 2014.
Weinberg&Szostakowicz

Ars Operae Agency and the Association of Polish Music published in the next mutual project the works of 20th-century artists: Mieczysław Weinberg (Wajnberg) and Dmitri Shostakovich. The main target was to present the wider audience the compositions of Weinberg (Wajnberg), an important artist, though forgotten. Recently, an increase in interest in the composer's work, reflects in the multiplicity of his works throughout the world. CD was prepared as a compilation of songs from the Second World War - songs by Weinberg (Wajnberg) op. 13 and op. 17 for soprano accompanied by piano and 2nd piano sonata by Shostakowich performed by outstanding artists: soprano Elżbieta Szmytka and pianist Grzegorz Biegas.

Price: 69,90 PLN BUY IN OUR ON-LINE STORE!

OPERA ARIAS - PONIATOWSKI

The next CD released by Ars Operae Agency and Association of Polish Music are the works of J. M. K. Poniatowski presenting arias from his most important operas: Don Desiderio, Gelmina, L'Aventurier, La Contessina, La Sonnambula and Pierre de Medicis performed by orchestra. So far, arias were recorded only in the version for solo voice accompanied by piano. New edition is orchestrated by Mateusz Walach, an experienced arranger, graduate of the opera-symphonic conducting in Katowice, in the class of Szymon Bywalec. Cast: Joanna Woś – soprano called by press 'the best Polish belcanto singer', The Polish National Radio Symphony Orchestra and Bassem Akiki – a praised conductor of the young generation.
CD recorded in the Polish National Radio Symphony Orchestra Hall in Katowice.

Cena: 49,90 zł BUY IN OUR ON-LINE STORE!

Feliks Nowowiejski - Kolędy op. 21 nr 3

2016 was the year dedicated to Feliks Nowowiejski. On the occasion of the 70th anniversary of the death of the composer Ars Operae Agency and the Association of Polish Music released a CD of 20 Christmas Carols Op. 21 No. 3 performed by soprano Elżbieta Szmytka and pianist Grzegorz Biegas.
The recording took place in the Polish National Radio Symphony Orchestra Hall in Katowice on 8-10 September 2016.

1. Anioł pasterzom mówił
2. Wśród nocnej ciszy
3. Gdy się Chrystus rodzi
4. Północ już była
5. Dzisiaj w Betlejem
6. Pospieszcie pastuszki
7. Przybieżeli do Betlejem
8. My też pastuszkowie
9. "Jam jest dudka Jezusa mojego"
10. Mizerna, cicha, stajenka licha (kolęda-kołysanka)
11. Narodził się Chrytus Pan
12. Dzieciątko się narodziło (stara kolęda z r. 1609)
13. Lulajże Jezuniu
14. Jezus malusieńki
15. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
16. Oj, luli Jezuniu
17. Witaj Jezuniu
18. W dzień Bożego Narodzenia (kolęda górnośląska)
19. Ach czemuż mój Jezus (kolęda góralska)
20. Mędrcy świata

Price: 49,90 PLN BUY IN OUR ON-LINE STORE!
DON DESIDERIO

Recording made during 12th edition of the Festival of Polish Music and released by Ars Operae Agency is the selection of the most representative parts of the opera.
Poniatowski wrote opera Don Desiderio at the of age 24 and its premiere took place in 1840 in Pisa. It is, out of 12 of his operas, the most successful piece. The music reminiscent of Donizetti's and Rossini's operas buffa, being equally melodious, sophisticated and full of humour. The Polish premiere took place at the Municipal Theatre in Lviv in 1878, and its contemporary performance was presented in Krakow during the Festival of Polish Music in 2016, where performed: Stanislav Kuflyuk, Joanna Woś, Ondrej Šaling, Krzysztof Szumański, Vera Baniewicz, Sebastian Szumski, Wojciech Parchem, Choir of Karol Szymanowski Philharmonic in Kraków and Polish Sinfonia Iuventus Orchestra under baton of Krzysztof Słowiński.

Co-funded by the Ministry of Culture and National Heritage.

Price: 49,90 PLN BUY IN OUR ON-LINE STORE!


     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz