15 / 04 / 19
15. Festiwal Muzyki Polskiej

Sza­now­ni Pań­stwo!

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem te­go­rocz­nej, jubileuszowej 15. edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej! Szczegółowy program dostępny jest w zakładce Program.

Bi­le­ty na kon­cer­ty do­stęp­ne wkrót­ce w sprze­da­ży.

03 / 06 / 19
Bilety

Bilety na koncerty w ramach 15. Festiwalu Muzyki Polskiej są już dostępne w sprzedaży!
16 / 05 / 19
15. Festiwal Muzyki Polskiej

Zaczynamy odliczanie do rozpoczęcia 15. Festiwalu Muzyki Polskiej!
12 / 05 / 19
Finał 10. Konkursu Moniuszkowskiego

Laureaci nagrody Festiwalu Muzyki Polskiej
15 / 04 / 19
15. Festiwal Muzyki Polskiej

Program jubileuszowego, 15. Festiwalu Muzyki Polskiej został ogłoszony!

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz