15 / 04 / 19
15. Festiwal Muzyki Polskiej

Sza­now­ni Pań­stwo!

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem te­go­rocz­nej, jubileuszowej 15. edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej! Szczegółowy program dostępny jest w zakładce Program.

Bi­le­ty na kon­cer­ty do­stęp­ne wkrót­ce w sprze­da­ży.

15 / 04 / 19
15. Festiwal Muzyki Polskiej

Program jubileuszowego, 15. Festiwalu Muzyki Polskiej został ogłoszony!
25 / 01 / 19
Koncert

Koncert w ramach 15. Festiwalu Muzyki Polskiej we współpracy z IAML
16 / 01 / 19
''Pierre de Médicis'' Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego

Materiały wykonawcze opery Poniatowskiego są już dostępne!
06 / 08 / 18
Recenzja koncertu Elżbiety Szmytki

''To są czary, pewno czary!'' - recenzja autorstwa Doroty Kozińskiej

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz