GDZIE KUPIĆ

Bilety dostępne od 20.06 w sprzedaży na portalu eWejściówki.pl oraz w Punktach InfoKraków
Rezerwacje mailowe bilety@fmp.org.pl

Punk­ty In­fo Kra­ków
• Pa­wi­lon Wy­spiań­skie­go, pl. Wszyst­kich Św. 2, tel. 12 354 27 23
• ul. Św. Ja­na 2, tel. 12 354 27 25
• Su­kien­ni­ce, tel. 12 354 27 16
• ul. Sz­pi­tal­na 25, tel. 12 354 27 20
• ul. Jó­ze­fa 7, tel. 12 354 27 28
• ul. Po­wi­śle 11, tel. 12 354 27 10

Na koncert 16.07 bilety także w sprzedaży w kasie Filharmonii

W dniach koncertów bilety w sprzedaży na miejscu na godzinę przed rozpoczęciem.INFORMACJA

Re­zer­wa­cje ma­ilo­we: bilety@fmp.org.pl


     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz