Czwar­tek, 8. Lip­ca; godz. 19.30; ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny

Karol Szymanowski: Hagith, opera w 1 akcie [wykonanie koncertowe]

Hagith: Joanna Zawartko, sopran

Stary Król: Wojciech Parchem, tenor

Młody Król: Stanisław Napierała, tenor

Arcykapłan: Jakub Borgiel, bas

Lekarz: Patryk Wyborski, baryton

Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej

Jarosław Wolanin, chórmistrz

Maciej Tworek, dyrygent

Realizacja koncertu pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz