Kościół św. Katarzyny, godz. 20:00 

Mieczysław Karłowicz: Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
Emil Młynarski: Symfonia F-dur ''Polonia'' op. 14

Miranda Liu – skrzypce
Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
Franck Chastrusse – dyrygent

Ceny biletów:
VIP - 60 zł
Normalne - 40 zł
Ulgowe - 25 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz