Kościół św. Katarzyny, godz. 19:00

Richard Wagner: Uwertura Polonia
Piotr Czajkowski: III Symfonia 'Polska'
Henryk Wieniawski: Koncert nr 2 d-moll na skrzypce i orkiestrę op. 22

Małgorzata Wasiucionek – skrzypce
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Matteo Pagliari – dyrygent

Ceny biletów: 
VIP – 60 zł
Normalne – 40 zł
Ulgowe – 25 zł

Or­ga­ni­za­tor za­strze­ga so­bie pra­wo do zmian w pro­gra­mie.
     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz