Kościół św. Katarzyny, godz. 20:30

Zieleński. Konteksty

Mikołaj Zieleński: In monte Oliveti à 5
Mikołaj Zieleński: Magnificat à 12
Marcin Mielczewski: Benedicto et claritas à 12
Mikołaj Zieleński: Vox in Rama à 4
Mikołaj Zieleński: Terra tremuit et quievit à 8
Asprilio Pacelli: Veni sponsa Christi à 5
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Missa Alleluja à 26

Capella Cracoviensis
Chór i Orkiestra na historycznych instrumentach
Jan Tomasz Adamus – dyrygent

Ceny biletów:
VIP – 60 zł
Normalne – 40 zł
Ulgowe – 25 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz