Zmiana dyrygenta w koncercie 1 lipca

Zmiana dyrygenta w koncercie 1 lipca

Z przy­czyn zdro­wot­nych z dy­ry­go­wa­nia kon­cer­tem in­au­gu­ra­cyj­nym wy­co­fa­ła się Ka­ta­rzy­na To­ma­la­-Je­dy­nak. Kon­cert po­pro­wa­dzi Ma­ciej Two­rek.