ADRESY KONTAKTOWE

Biuro Festiwalu
office@fmp.org.pl


Zamawianie i rezerwacja biletów
bilety@fmp.org.pl
BIURO FESTIWALU MUZYKI POLSKIEJ

skr. poczt. 38
30-093 Kraków 23

kom. +48 511 973 098     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz