22. lipca 2023
godz. 19.00

ACROAMA MAGISTRORUM – RECITAL MISTRZOWSKI

Elżbieta Stefańska, klawesyn
Mariko Kato-Shioya, klawesyn* 

5 renesansowych tańców polskich: 
1. Taniec,
2. „Jeszcze Marcinie” (tab. Jana z Lublina),
3. Taniec polski (tab. Mateusza Waisseliusa),
4. Volta Polonica,
5. „Dobry taniec polski” (tab. Christiana Loeffelholza)
Polonez staroszlachecki „Z wysokich Parnasów”
„Oświadczyny staroszlacheckie”
Polonez „Bednarz”

Bazyli Bohdanowicz: Polonez D-dur
Polonez Kościuszki „Podróż twoja nam niemiła”
Michał Kleofas Ogiński:
• 3 polonezy f-moll, a-moll, d-moll,
• 3 Mazurki G-dur, A-dur, D-dur
• Polonez G-dur na 3 ręce*
• Polonez G-dur na 4 ręce*
Józef Elsner: Rondo a la krakowiak (transkrypcja na 4 ręce)*

***przerwa***

George Friedrich Handel: Chaconne G-dur
Antonio Soler: Fandango
Arcangelo Corelli: La Folia (transkrypcja na 4 ręce)*