29. lipca 2023
godz. 19.00

OPERA GALA

Izabela Matuła, sopran
Stanisław Napierała, tenor
Sinfonietta Cracovia
Maja Metelska-Räsänen, dyrygentka

S. Moniuszko: uwertura do opery „Paria”,
S. Moniuszko: recytatyw i romans Neali z opery „Paria”
W. Żeleński: aria Janka z opery „Janek”
S. Moniuszko: aria Hrabiny z opery „Hrabina”
S. Moniuszko: recytatyw i aria Stefana z opery „Straszny dwór”
R. Statkowski: scena i aria Philaenis z prologu opery „Philaenis”

***przerwa***

J. M. K. Poniatowski: uwertura do opery „Pierre de Medicis”
F. Nowowiejski: aria Domana z opery „Legenda Bałtyku”
S. Moniuszko: uwertura do opery „Halka”
S. Moniuszko: recytatyw i aria Halki z 4 aktu opery „Halka”
S. Moniuszko: duet Halki i Jontka z 4 aktu opery „Halka”
S. Moniuszko: tańce góralskie z opery „Halka”

Realizacja koncertu we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.