8. lipca 2023
godz. 19.00

Koncert w 150. rocznicę śmierci
Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego
21 II 1816 – 8 VII 1873. 

Monika Świostek, sopran
Ewa Menaszek, alt
Stanisław Napierała, tenor
Michał Janicki, baryton
Marcin Armański, organy
Chór Mieszany Katedry Wawelskiej
Andrzej Korzeniowski, dyrygent  

Stanisław Moniuszko: Msza żałobna g-moll
1. Requiem aeternam
2. Graduale
3. Offertorium
4. Sanctus
5. Benedictus
6. Agnus Dei 

Józef Michał Ksawery Poniatowski: Missa in F
1. Kyrie
2. Gloria
3. Credo
4. Sanctus
5. O Salutaris
6. Agnus Dei
7. Amen