PONIATOWSKI REDISCOVERED

Pierwszą płyta CD wydaną przez Stowarzyszenie Muzyki Polskiej był krążek PONIATOWSKI REDISCOVERED, której premiera miała miejsce podczas inauguracji 6. Festiwalu Muzyki Polskiej w listopadzie 2010 r. Na płycie znajdują się unikatowe nagrania nieznanych arii operowych Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego (1814-1883), kompozytora niesłusznie zapomnianego, którego utwory są arcydziełami polskiego belcanta. Prezentowane na płycie kompozycje są w wykonaniu dwóch znakomitych polskich muzyków: Aleksandry Buczek (sopran) oraz Grzegorza Biegasa (fortepian). Do płyty dołączona jest również książeczka, w której znajdują szczegółowe informacje dotyczące życiorysu Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego oraz tłumaczenie na język polski tekstów wszystkich arii znajdujących się na CD.

Cena: 49,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!

PIERRE DE MEDICIS

Po 150 latach od swojej paryskiej premiery pierwszy raz zabrzmiała opera Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego „Pierre de Medicis". Jej współczesne prawykonanie miało miejsce 23 lipca 2011 r. w trakcie 7. Festiwalu Muzyki Polskiej. Do udziału w tym wyjątkowym projekcie zaproszono wybitnych wykonawców zarówno polskich, jak i zagranicznych. A wśród nich: Aleksandrę Buczek, Xu Changa, Floriana Sempey'a. Yasushi Hirano oraz znakomitego włoskiego dyrygenta Massimiliano Caldiego, który przygotował i poprowadził dzieło polskiego mistrza bel canto. Rok po tym wydarzeniu Stowarzyszenie Muzyki Polskiej zdecydowało się na wydanie płyty z tym unikalnym dziełem. Na krążku CD znajduję się wybór fragmentów opery Poniatowskiego, które zostały zarejestrowane podczas 7. edycji Festiwalu.
Premiera płyty z operą „Pierre de Medicis" księcia J. M. K. Poniatowskiego miała miejsce 12. lipca 2012. 

Cena: 69,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!


KARŁOWICZ & SZYMANOWSKI - PIEŚNI

Ma­my przy­jem­ność za­pre­zen­to­wać ko­lej­ne wy­daw­nic­two, któ­re uka­za­ło się na­kła­dem Sto­wa­rzy­sze­nia Mu­zy­ki Pol­skiej. Na trze­ciej z ko­lei pły­cie zo­sta­ły utrwa­lo­ne zna­ko­mi­te in­ter­pre­ta­cje pie­śni Mie­czy­sła­wa Kar­ło­wi­cza oraz cykl „Ry­my dzie­cię­ce" Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w wy­ko­na­niu dwoj­ga wy­bit­nych mu­zy­ków – so­pra­nist­ki Elż­bie­ty Szmyt­ki oraz pia­ni­sty Le­ven­te Ken­de. Al­bum, na­gra­ny pod­czas kwiet­nio­wej se­sji w stu­diu Ra­dia Kra­ków, sta­no­wi wspo­mnie­nie występu oboj­ga ar­ty­stów w ra­mach 8. Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej.

Ce­na: 49,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!

HAGITH - KAROL SZYMANOWSKI

Ponad 40 lat w Krakowie nie słychać było Hagith opery w 1 akcie, Karola Szymanowskiego. Melomani mieli okazję ją usłyszeć dopiero podczas 9. edycji Festiwalu Muzyki Polskiej, w sobotę, 13 lipca w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Powrót dzieła uświetnili swoją obecnością wybitni artyści: Urška Arlič Gololičič, wcielająca się w rolę Hagith, Tomasz Kuk śpiewający partię Starego Króla, Andrzej Lampert (Młody Król) oraz Daniel Borowski występujący jako Arcykapłan i baryton Łukasz Rosiak jako Lekarz. Partie chóralne zaśpiewał Chór Polskiego Radia, pod kierunkiem Izabeli Polakowskiej, a Krakowską Orkiestrę Festiwalową poprowadził bardzo obiecujący dyrygent młodego pokolenia, Bassem Akiki.

Stowarzyszenie Muzyki Polskiej dołożyło starań, by ten udany koncert został utrwalony - nagrania Hagith Karola Szymanowskiego dokonano 12 i 13 lipca 2013 roku podczas 9. Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie.

Libretto

Cena: 49,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!

MONIUSZKO - PIEŚNI

Płyta powstała w kooprodukcji Agencji Ars Operae i Stowarzyszenie Muzyki Polskiej. Znajdują się na niej pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu wybitej sopranistki Elżbiety Szmytki, przy akompaniamencie węgierskiego pianisty Levente Kende.

Cena: 49,90 PLN KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!

Na płycie znajdują się utwory:
1. Czy powróci
2. Złota rybka
3. Wiosna
4. Kwiatek
5. Polna różyczka
6. Kotek
7. Rybka
8. Kukułka
9. Prząśniczka
10. Latem brzózka mała
11. O Zosi cierocie
12. Wybór
13. Triolet
14. Grajek
15. Kozak
16. Dwie zorze
17. Dwa Krakowiaki (I)
18. Pieśń wieczorna
19. Ach! Daleko
20. Dalibóg
21. Dumka
22. Znasz-li ten kraj
23 Tren V
24. Tren VI
25. Tren X

Płytę nagrano w studiu PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, 21-24 sierpnia 2014
Weinberg&Szostakowicz

Stowarzyszenie oraz Agencja Ars Operae w swoim najnowszym przedsięwzięciu wydało dzieła twórców XX-wiecznych: Mieczysława Wajnberga oraz Dymitra Szostakowicza. Głównym zamierzeniem było przybliżyć szerszej publiczności dokonania Wajnberga, artysty ważnego, choć zapomnianego. Obecnie można zauważyć wzrost zainteresowania twórczością kompozytora, co ma odzwierciedlenie w mnogości wykonań jego utworów na całym świecie. Płyta została przewidziana jako zestawienie utworów z okresu II wojny światowej - pieśni Wajnberga op. 13 i op. 17 na głos sopranowy z towarzyszeniem fortepianu oraz II sonaty fortepianowej Szostakowicza w wykonaniu wybitnych artystów: sopranistki Elzbiety Szmytki i pianisty Grzegorza Biegasa.

Cena: 69.90 KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!
OPERA ARIAS - PONIATOWSKI

Kolejna pozycja wydawnicza obejmująca twórczość J. M. K. Poniatowskiego prezentuje arie z najważniejszych oper twórcy: Don Desiderio, Gelmina, L'Aventurier, La Contessina, La Sonnambula, Pierre de Medicis w wykonaniu orkiestrowym. Do tej pory arie istniały jedynie w wersji na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu. W nowej odsłonie zabrzmiały dzięki aranżacji orkiestrowej Mateusza Walacha, doświadczonego aranżera, absolwenta dyrygentury symfoniczno-operowej w Katowicach, pod kierunkiem Szymona Bywalca. Wykonawcami są: Joanna Woś - sopranistka okrzyknięta w prasie najlepszą polską wykonawczynią włoskiego belcanto, NOSPR oraz Bassem Akiki - ceniony dyrygent młodego pokolenia.

Utwory zostały zarejestrowane w sali NOSPR w Katowicach.

Cena: 49,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!

Feliks Nowowiejski - Kolędy op. 21 nr 3

Rok 2016 był rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Z okazji 70 rocznicy śmierci kompozytora Agencja Ars Operae i Stowarzyszenie Muzyki Polskiej nagrało zbiór 20 Kolęd op. 21 nr 3 w wykonaniu sopranistki Elżbiety Szmytki i pianisty Grzegorza Biegasa.
Nagrania dokonano w sali NOSPR w Katowicach w dniach 8-10 września 2016 roku.

Kompletna lista utworów:
1. Anioł pasterzom mówił
2. Wśród nocnej ciszy
3. Gdy się Chrystus rodzi
4. Północ już była
5. Dzisiaj w Betlejem
6. Pospieszcie pastuszki
7. Przybieżeli do Betlejem
8. My też pastuszkowie
9. "Jam jest dudka Jezusa mojego"
10. Mizerna, cicha, stajenka licha (kolęda-kołysanka)
11. Narodził się Chrytus Pan
12. Dzieciątko się narodziło (stara kolęda z r. 1609)
13. Lulajże Jezuniu
14. Jezus malusieńki
15. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
16. Oj, luli Jezuniu
17. Witaj Jezuniu
18. W dzień Bożego Narodzenia (kolęda górnośląska)
19. Ach czemuż mój Jezus (kolęda góralska)
20. Mędrcy świata

Cena: 49,90 PLN KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!
DON DESIDERIO

Nagranie dokonane podczas 12. Festiwalu Muzyki Polskiej i wydane przez Agencję Ars Operae jest wyborem najbardziej reprezentatywnych fragmentów opery "Don Desiderio" Józefa Michała Poniatowskiego Poniatowskiego.
Dzieło to kompozytor napisał w wieku zaledwie 24 lat, a jego premiera odbyła się w 1840 roku w Pizie. Jest to utwór, który z 12 napisanych przez artystę oper, odniósł największy sukces. W warstwie muzycznej przypomina opery buffa Donizettiego i Rossiniego, nie ustępując im pod względem melodyjności, finezji i humoru. Polska premiera odbyła się w Teatrze Miejskim we Lwowie w 1878 roku, a jej współczesne wykonanie zostało przedstawione w Krakowie podczas Festiwalu Muzyki Polskiej w 2016 roku, podczas którego wystąpili: Stanislav Kuflyuk, Joanna Woś, Ondrej Šaling, Krzysztof Szumański, Vera Baniewicz, Sebastian Szumski, Wojciech Parchem, Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą Krzysztofa Słowińskiego.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Cena: 49,90 zł KUP W NASZYM SKLEPIE ON-LINE!


     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz