Powrót Mirandy Liu

Powrót Mirandy Liu

Wy­bit­na skrzy­pacz­ka mło­de­go po­ko­le­nia, Mi­ran­da Liu, otwo­rzy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Pol­skiej I Kon­cer­tem skrzyp­co­wym fi­s-moll Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go.